K&K Medibox

vitamins and nutrition supplements

Menu

Follow us

   

Saw Palmetto Berry Extract

SawPalmetto Berry Exract 30 Veg Caps 

Πιθανές εφαρμογές

Ήπια έως μέτρια καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, προστατίτιδα και λοιμώξεις του ουροποιητικού. Ανδρογενετική Αλωπεκία (τύπος τριχόπτωσης στους άνδρες). Συμφόρηση και ερεθισμός του αναπνευστικού. Τονώνει το ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα. Μελέτες δείχνουν ότι Saw Palmetto είναι κυτταροτοξικό για τα κύτταρα του καρκίνου εντός του προστάτη.

Δοσολογία

Μία έως τρεις κάψουλες ημερησίως.Θετικά αποτελέσματα σε μελέτες γιά τηνκαλοήθη υπερπλασία του προστάτηπροτείνουν 160mgλιπο-στερολικού εκχυλίσματος δύο φορές την ημέρα.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει ότι το Saw Palmetto είναι αποτελεσματικό σε σχεδόν 90 τοις εκατό των ασθενών, συνήθως σε μια περίοδο 4 έως 6 εβδομάδων. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τη διάρκεια της χρήσης.

Γνωστές αντενδείξεις

Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές παρενέργειες σε κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, το Saw Palmetto μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο στομάχι. Σύμφωνα με ορισμένες κλινικές δοκιμές, το εκχύλισμα Saw Palmetto δεν φαίνεται να επιρεάζει την ακριβή μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), ένώς δείκτη για τον καρκίνο του προστάτη.
Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες παρενέργειες σε ότι αφορά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία αν και η καθοδήγηση γιατρού συνιστάται.

Αλληλεπιδράσεις

Κατά τη στιγμή της γραφής, δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις του Saw Palmetto με άλλα φάρμακα.

Σημείωση: ΙστορικάΤο Saw Palmetto έχει χρησιμοποιηθεί ως αφροδισιακό.

English

Saw Palmetto - Serenoa Repens

Historically, the American Indians used saw palmetto berries in the treatment of genito-urinary tract
and prostate disorders. It was also used to increase testicular function, relieve mucous membrane
irritation, help mammary gland disorders and atrophy, and as a tonic to support the body
nutritionally. Saw palmetto is also known for its effects on reducing congestive catarrhal conditions of
the respiratory system. The saw palmetto berries contain an abundance of nutritional and
pharmacological agents including; carotenoids, lipases, tannins, sugars, and fatty acids such as caprylic
acid, palmitic acid, oleic acid, and beta-sitosterol.

􀁸 PROSTATE SUPPORT – saw palmetto has been found to be beneficial in cases of mild to
moderate Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), a common disorder affecting 50-60 percent of
men between 40 and 59 years of age. The positive effects attributed to saw palmetto are mainly
due to its ability to inhibit 5-alpha reductase, this enzyme is responsible for the conversion of
testosterone to dihydrotestosterone (DHT). Inhibitors of 5-alpha-reductase, such as the drug
Proscar, block the conversion of T to DHT and have been found to reduce the size of the
prostate and lead to an increase in peak urinary flow rate and a reduction in obstructive
symptoms. A 2002 study from the Cochrane Database demonstrated that Serenoa repens
produced similar improvement in urinary symptoms and flow compared to finasteride and is
associated with fewer adverse treatment events.
Benign Prostatic Hyperplasia – is a slow, progressive enlargement of the fibro-muscular and
epithelial structures within the prostate gland. Symptoms can be due to obstruction or
irritation or both. Many factors are thought to be involved in the development of this condition
including; sex hormones, growth factors, insulin, and prolactin. Irritation and associated spasm
of smooth muscle tissue, inflammation and oedema may also contribute to the development of
symptoms.

􀁸 ANTI-SEPTIC – the volatile oil found in saw palmetto exerts a considerable anti-septic action
on the urinary tract.

􀁸 MALE PATTERN BALDNESS – or ANDROGENETIC ALOPECIA is characterized by the
structural miniaturization of androgen-sensitive hair follicles in susceptible individuals and is
anatomically defined within a given pattern of the scalp. A recent controlled study examining
the effects of saw palmetto on 5AR inhibition showed a highly positive response to treatment
using saw palmetto.

􀁸 ANTI-OESTROGENIC– saw palmetto may also be of benefit in conditions of androgen
excess in women, such as hirsutism and polycystic ovarian disease (PCOS).

􀁸 ANTI-INFLAMMATORY – saw palmetto would appear to reduce prostatic inflammatory
processes by inhibiting the pro-inflammatory metabolites of arachidonic acid .

􀁸 ANTI-CATARRHAL – historical use suggests that saw palmetto acts to reduce congestive
catarrhal conditions of the respiratory system.

Dosage
One to three capsules daily. Positive results in BPH studies suggest 160mg of the lipo-sterolic extract
twice daily.

Numerous studies on saw palmetto have shown it to be effective in nearly 90 percent of patients,
usually in a period of 4 to 6 weeks. No restriction on duration of use.

Potential applications
Mild to moderate BPH, prostatitis, and urinary infections. Conditions of androgen excess e.g. PCOS,
male pattern baldness. Respiratory congestion and irritation. Tones the male reproductive system.

Known contraindications
No significant side effects have been noted in clinical trials with saw palmetto extracts. However, in
rare cases, saw palmetto can cause stomach problems. According to some clinical trials, saw palmetto
extract does not appear to interfere with accurate measuring of prostate-specific antigen (PSA)—a
marker for prostate cancer.
No adverse effects in regards to pregnancy and lactation although physician guidance recommended.

Interactions
At the time of writing, there were no well-known drug interactions with saw palmetto.

Useful links
Benign Prostatic Hyperplasia – Pumpkin seed oil, Rhodiola, zinc complex, multi-phytonutrient
complex.

Diet and lifestyle: regular aerobic exercise, stress management, adequate sleep, antioxidant rich diet,
low saturated / hydrogenated fats, regular meals, keep hydrated (1.5 litres water).
A high protein (40% protein) appears to inhibit 5AR. May help reduce insulin response.

Note: saw palmetto has a history of use as an aphrodisiac.